QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN

Sự an toàn của cộng đồng là ưu tiên của nhà trường và chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường an toàn nhất

Các biện pháp an toàn 5K của nhà trường bao gồm:

 

»   Duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh, khử khuẩn.

»   Đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, làm việc

»   Luôn đeo khẩu trang trong khuôn viên trường

»   Thực hiện giãn cách xã hội và không tụ tập

»   Thực hiện khảo sát y tế cho tất cả nhân viên và phụ huynh khi đến trường

Chúng tôi thực hiện theo các hướng dẫn được công bố từ Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) về các biện pháp được thực hiện để bảo vệ an toàn cho trẻ em khi trở lại trường học. 

 

Ngoài ra, Nhà trường giám sát sức khỏe của tất cả mọi người khi có mặt trong khuôn viên trường và nếu bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào có bất kỳ triệu chứng Covid-19 nào, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh đến đón các em học sinh rời trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng theo dõi thông tin của từng gia đình để đảm bảo học sinh có đủ điều kiện sức khỏe để trở lại trường học.

QUY ĐỊNH CỐT LÕI VỀ COVID

Được hướng dẫn bởi các chỉ thị và nghiên cứu của chính phủ, nhà trường sẽ đề ra các quy định liên quan đến việc đeo khẩu trang:

 

o  Bắt buộc đeo khẩu trang đối với những nơi quy định giãn cách khó được thực hiện:

»   Điểm ra vào trường

»   Người sử dụng xe buýt

»   Các sự kiện và cuộc họp

»   Di chuyển xung quanh trường

o  Không bắt buộc trong phạm vi lớp học vì có thể thực hiện được quy định giãn cách

o  Không khuyến khích đeo khẩu trang khi đang thực hiện các hoạt động thể chất vì khi cơ thể nóng lên có thể gây khó thở

o  Học sinh không đeo khẩu trang khi ngủ trưa.

ĐEO KHẨU TRANG

VỆ SINH TAY

o  Nhà trường sắp xếp các khu vực vệ sinh tay / khử khuẩn tay như sau:

»   Lối vào khuôn viên trường

»   Trong các lớp học

»   Tại các khu vực thể thao

o  Tất cả mọi người được yêu cầu vệ sinh tay tại các thời điểm cụ thể:

»   Trước khi vào khuôn viên trường / lớp học / phòng họp

»   Trước và sau khi ăn

»   Trước và sau khi giải lao / hoạt động thể thao v.v..

»   Việc vệ sinh tay sẽ được giám sát tại tất cả các khu vực

QUY ĐỊNH GIÃN CÁCH

o  Tiêu chuẩn giãn cách tối thiểu giữa tất cả mọi người trong khuôn viên trường là 1m.

o  Tại các khu vực khó thực hiện quy định giãn cách, mọi người cần đeo khẩu trang.

o  Không tập trung đông người ví dụ như các buổi sinh hoạt chung

Nhà trường đề ra các quy định nghiêm ngặt về các vấn đề y tế tại trường:

 

o  Chỉ những học sinh có nhu cầu về y tế mới được vào phòng Y tế

o  Học sinh bị bệnh sẽ điền thông tin về các triệu chứng COVID (ngoại trừ các trường hợp chấn thương).

o  Nhà trường sẽ sử dụng phòng cách ly dành cho bất kỳ ai có các triệu chứng nhiễm bệnh. 

o  Bất kỳ ai bị bệnh đều được yêu cầu về nhà. Thân nhiệt phải ở mức bình thường (thấp hơn 37.5 độ C) trong 72 giờ trước khi quay lại trường. 

o  Bất kỳ ai có thân nhiệt cao khi vào trường sẽ được vào phòng cách ly cho đến khi được kiểm tra y tế.

VẤN ĐỀ Y TẾ

VỆ SINH VÀ KHỬ KHUẨN

o  Lịch vệ sinh và các quy định sẽ được xem xét và cập nhật

o  Học sinh được yêu cầu khử khuẩn tay tại nơi học tập và sinh hoạt trước khi nghỉ giải lao, vào cuối ngày học hoặc khi di chuyển đến các lớp học.

o  Đồ chơi, thiết bị và các vật dụng học tập khác sẽ được vệ sinh và có các quy định khử khuẩn cụ thể.

o  Sân chơi sẽ được khử khuẩn vào cuối mỗi ngày học.

o  Quy định vệ sinh sẽ được cập nhật về các vấn đề xử lý rác thải có khả năng gây bệnh như khẩu trang và khăn giấy.

“BẤT KỲ AI BỊ BỆNH ĐỀU ĐƯỢC YÊU CẦU VỀ NHÀ. THÂN NHIỆT PHẢI HẠ THẤP TRONG 24 GIỜ TRƯỚC KHI QUAY LẠI TRƯỜNG”

QUY ĐỊNH CHUNG TRONG LỚP HỌC

o Học sinh và giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

o Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp để đảm bảo giãn cách an toàn.

o Lớp học vẫn mở máy điều hòa kết hợp cùng quạt máy và mở cửa sổ để đảm bảo thông thoáng không khí

o Học sinh và giáo viên thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo vệ sinh lớp học bao gồm việc thường xuyên vệ sinh bàn ghế và các bề mặt tiếp xúc khác.

o Việc di chuyển đến các không gian học tập khác cho các hoạt động ngoài giờ học với giáo viên chủ nhiệm sẽ được hạn chế hoặc giám sát chặt chẽ.

o Sẽ có những quy định riêng cho các hoạt động nhóm và các hoạt động yêu cầu khoảng cách gần.

o Giáo viên sẽ chọn lọc kỹ lưỡng các phương pháp nhằm giúp học sinh tương tác tốt trong các hoạt động học tập mà không ảnh hưởng đến các quy định an toàn sức khỏe được đưa ra.

o Thực hiện việc đánh giá rủi ro cho tất cả các sự kiện diễn ra tại trường và được thiết kế lại để phù hợp với các quy định an toàn sức khỏe.

EnglishVietnamese