MESSAGE FROM HEAD OF SCHOOL 2020

Quý Phụ Huynh thân mến,

Thay mặt Ban Giám Hiệu cùng toàn thể nhân viên Trường Mầm Non Quốc tế Middleton, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Phụ huynh, vì đã luôn đồng hành và gắn bó cùng với Nhà trường trong suốt thời gian qua.

Một năm học đã kết thúc, để lại cho chúng tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc, đan xen cả niềm vui lẫn nỗi buồn và kỉ niệm khó quên về những gian nan thử thách trong thời gian đầu khi trường vừa thành lập. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi nhận thấy mối liên kết giữa Nhà trường và Quý Phụ huynh ngày càng trở nên khắn khiết và mong ước sự kết nối này sẽ ngày càng phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lấy làm vinh dự khi có thể đáp lại sự tin yêu của Quý Phụ huynh trong việc tạo dựng niềm vui trong học tập cho các em học sinh mỗi ngày khi đến trường.

Nhà trường hy vọng sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong năm học sắp tới!

Chân thành cám ơn Quý Phụ Huynh.

Thông điệp từ Cô Hiệu Trưởng

𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒔,

𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑠 𝑓𝑎𝑟.

𝐴𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑑, 𝑤𝑒 𝑐𝑎𝑛’𝑡 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑏𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑦, 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑡 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑. 𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑜𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑒 ℎ𝑜𝑝𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑜𝑤 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑙𝑜𝑢𝑟𝑖𝑠ℎ 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑.

𝐼𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛’𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑎 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦.

𝙒𝙚 𝙘𝙖𝙣𝙣𝙤𝙩 𝙬𝙖𝙞𝙩 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙣𝙚𝙭𝙩 𝙩𝙚𝙧𝙢 𝙝𝙖𝙨 𝙞𝙣 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙚!

𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙜𝙖𝙧𝙙𝙨,EnglishVietnamese