ĐỘI NGŨ ỨNG PHÓ COVID-19

Đội ngũ Ứng phó Covid-19 Trường Mầm Non Middleton sẽ giám sát việc thực hành các chính sách và quy trình về Covid-19 cũng như theo dõi các trường hợp được xác định là F0 và F1. Đội ngũ sẽ cung cấp thông tin về các trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận mỗi ngày cho toàn bộ cộng đồng trường.

XÉT NGHIỆM COVID-19 VÀ CÁCH THEO DÕI

Mỗi tuần nhà trường sẽ thực hiện các xét nghiệm Covid-19 như sau:

Xét nghiệm nhanh hàng tuần dành cho tất cả nhân viên và học sinh mỗi Chủ nhật. Nhân viên và học sinh sẽ cần thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà mỗi sáng Chủ nhật và báo cáo kết quả qua ứng dụng trực tuyến trước 13:00.

 

Xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên cho nhân viên và học sinh hàng tuần.

 

Đội ngũ Y tế Trường Mầm Non Middleton sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh đối với bất kỳ giáo viên/nhân viên và học sinh nào có triệu chứng Covid-19.

CHÍNH SÁCH VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP F0

F0 – bất kỳ học sinh nào có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ được yêu cầu ở nhà trong thời gian 14 ngày. Để học sinh có thể trở lại trường vào ngày thứ 15, phụ huynh cần gửi một trong những giấy tờ/bằng chứng sau đây cho Phòng Y tế trường;

 1. Xét nghiệm PCR âm tính còn thời hạn trong vòng 72 giờ kể từ ngày thứ 15.
 2. Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly từ chính quyền địa phương
 3. 3 ngày không còn triệu chứng hoặc không cần dùng thuốc điều trị

Theo chính sách An toàn COVID-19 của nhà trường, phụ huynh cần:

 • Đặt lịch xét nghiệm PCR cho học sinh để xác nhận kết quả chính thức
 • Báo cáo cho Trung tâm Y tế phường và thực hiện theo các hướng dẫn được đề ra
 • Nếu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính, học sinh sẽ phải ở nhà trong thời gian 14 ngày. Ngày thứ 1 được tính bắt đầu từ ngay sau ngày các em có kết quả xét nghiệm dương tính.
 • Trong thời gian 14 ngày, học sinh có thể học tập từ xa qua hình thức học tập kết hợp nếu các em cảm thấy đủ sức khỏe để tham gia.
 • Vào ngày thứ 15, học sinh có thể quay lại học tập trực tiếp tại trường sau khi đáp ứng các điều kiện sau:
  • Giấy xét nghiệm PCR âm tính còn thời hạn trong vòng 72 giờ vào ngày thứ 15
  • Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly từ chính quyền địa phương
  • 3 ngày không còn triệu chứng và không cần dùng thuốc điều trị

ĐEO KHẨU TRANG

CHÍNH SÁCH VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP F1

F1 – học sinh được xác định là F1 nếu các em;

 1. Sống cùng nhà với F0
 2. Tiếp xúc 15 phút hoặc hơn trong không gian 2m với F0 có đeo khẩu trang
 3. Tiếp xúc 5 phút hoặc hơn trong không gian 2m với F0 không đeo khẩu trang

 

 

Theo chính sách An toàn COVID-19 của nhà trường, học sinh và phụ huynh học sinh là F1 được khuyến nghị:

 

 1. Ở nhà trong thời gian 7 ngày. Ngày thứ 1 được tính bắt đầu từ ngay sau ngày học sinh được xác định là F1
 2. Vào ngày thứ 7, học sinh cần phải thực hiện xét nghiệm nhanh và gửi kết quả âm tính đến địa chỉ thư điện tử info@middleton.edu.vn
 3. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, học sinh được phép trở lại học tập trực tiếp tại trường vào ngày thứ 8
 4. Nếu xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính, phụ huynh cũng cần thông báo cho nhà trường

Nếu học sinh là F1 vì sống chung với F0, học sinh F1 sẽ học tập từ xa tại nhà cho đến khi F0 được xác nhận bởi cơ quan chức năng là đã âm tính với Covid-19

Chính sách Trường Mầm Non Middleton dành cho Đội ngũ Giáo viên/Nhân viên

F0 – bất kỳ giáo viên/nhân viên nào có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ được yêu cầu ở nhà trong thời gian 14 ngày. Để có thể trở lại làm việc tại trường vào ngày thứ 15, giáo viên/nhân viên cần gửi một trong những giấy tờ/bằng chứng sau đây cho Phòng Y tế trường;

 1. Xét nghiệm PCR âm tính còn thời hạn trong vòng 72 giờ khi trở lại làm việc.
 2. Xét nghiệm nhanh âm tính 3 ngày liên tục, ghi rõ ngày tháng, thời gian và họ tên nhân viên trên que xét nghiệm
 3. Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly từ chính quyền địa phương

 

F1 – giáo viên/nhân viên được xác định là F1 nếu họ;

 1. Sống cùng nhà với F0
 2. Tiếp xúc 15 phút hoặc hơn trong không gian 2m với F0 có đeo khẩu trang
 3. Tiếp xúc 5 phút hoặc hơn trong không gian 2m với F0 không đeo khẩu trang

 

Bất kỳ giáo viên/nhân viên nào được xác định là F1 sẽ cần thực hiện xét nghiệm nhanh ngay lập tức. Nếu xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính, giáo viên/nhân viên đó có thể trở lại làm việc và sẽ phải thực hiện xét nghiệm nhanh mỗi ngày trước khi đến trường trong 7 ngày tiếp theo, không tính các ngày cuối tuần. Nếu xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính, giáo viên/nhân viên sẽ được xác định là F0 và sẽ cần báo cáo tại đường dẫn NÀY.

 

Nếu giáo viên/nhân viên là F1 vì sống chung nhà với F0, giáo viên/nhân viên F1 cần phải ở nhà cho đến khi F0 được xác nhận bởi cơ quan chức năng là đã âm tính với Covid-19.

“BẤT KỲ AI BỊ BỆNH ĐỀU ĐƯỢC YÊU CẦU VỀ NHÀ. THÂN NHIỆT PHẢI HẠ THẤP TRONG 24 GIỜ TRƯỚC KHI QUAY LẠI TRƯỜNG”

EnglishVietnamese