Đánh Giá Học Tập

Nhà trường đánh giá việc học của bé như thế nào?​

Tại Middleton, Trường đánh giá quá trình học tập qua cách bé giải quyết vấn đề, tư duy và giao tiếp mà bé thể hiện khi thực hành trên với các dụng cụ học tập và khi tương tác với các bé khác.


Việc học tập của bé trong suốt năm học được giáo viên ghi lại trong Nhật ký học tập. Đây là một tài liệu được gửi đến gia đình vào cuối mỗi học kì, chia sẻ về tiến trình học tập của bé tại trường đến với phụ huynh. Việc học tập của bé trong suốt năm được giáo viên ghi lại trong Nhật ký học tập để phụ huynh theo dõi tình hình học tập của con mình tại trường. Tài liệu này là tập hợp các mẫu bài tập, tài liệu tranh ảnh, các ý kiến nhận xét và các cuộc trò chuyện. Từ việc nghiên cứu các bài học về bé học viết, vẽ, tư duy và tương tác với xã hội, Trường có thể đánh giá và theo dõi sự phát triển của bé đối với các mục tiêu học tập của Trường.


Trường rất coi trọng sự hợp tác của bé trong việc xây dựng Nhật ký học tập. Trường hy vọng Phụ huynh sẽ tham gia vào quá trình xây dựng nhật ký học tập này. Chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của phụ huynh để cùng kết hợp chăm sóc bé một cách tốt nhất. Cùng với Nhật ký học tập, giáo viện cũng sẽ có một báo cáo ngắn gọn về những thành tựu phát triển mà bé đạt được vào cuối học kỳ 2 và 4. Các buổi họp mặt phụ huynh được sắp xếp vào  cuối mỗi học kì.


Phụ huynh vui lòng gửi lại quyển Nhật ký học tập cho trường sau hai tuần. Nhật ký học tập sẽ thuộc về bé khi kết thúc năm học như một Bản ghi nhận những trải nghiệm và thành tích học tập của các bé.

EnglishVietnamese