Các Nhóm Lớp

Trường mầm non Middleton cung cấp các chương trình học cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi. Căn cứ vào độ tuổi và quy mô phòng học chúng tôi bố trí tỉ lệ giáo viên và số trẻ một cách ưu việt với quy mô lớp nhỏ.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

EnglishVietnamese